بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان KazBuid 2019 - قزاقستان -آلماتی (۱۳ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸)

کالاهای قابل ارائه