شرکت­ های صدور گواهینامه ایزو یا همان CBها، خود در یک سلسله مراتب قانونی فعالیت می­ کنند و به موجب همین ساختار دارای اعتبار هستند. این ساختار در شکل زیر نشان داده شده است که در ادامه در خصوص هر یک توضیحاتی ارائه می ­شود:
انجمن اعتباردهی بین ­المللی IAF:
IAF انجمن جهانی ارزیابی انطباق موسسات اعتبار دهی در زمینه­ های سیستم­ های مدیریتی، محصولات، خدمات و … در سطح جهان است. کارکرد این انجمن بین المللی، در واقع هدایت فرایند ارزیابی انطباق و اعتباردهی در سطح دنیاست. این انجمن به کسب ­و ­کارها اطمینان می­ دهد که گواهینامه­ ی دریافتی ­شان دارای اعتبار بین­ المللی است. بالاترین سطح قدرت تصمیم گیری را در این انجمن، جلسه عمومی اعضا ایجاد می­ کند.